Kapsel Design leverer interiørløsninger tilpasset dine behov. Vi dekker et bredt spekter av prosjekter. Vi har spesialisert oss innen offentlige prosjekter, men tar også oppdrag for privatkunder. Som uavhengige rådgivere setter vi alltid kundens behov i fokus, uansett størrelse eller type prosjekt. 

Kapsel ble stiftet 1. januar i 2008 og eies av Marit Engdal Borgersen, som er medlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL).

Vår kompetanse inkluderer hele prosessen fra idé til ferdig bygg; prosjektledelse, utarbeide møbleringsplaner, tegne spesialinnredninger, utarbeide budsjetter og fremdriftsplaner, evaluering av tilbud og oppfølging av prosjekter. Vi har gode innarbeidede rutiner for prosjektering og gjennomfører alltid på en ryddig, oversiktlig og effektiv måte.

Vi har vært en pådriver for økt kvalitet på produkter og materialer som benyttes i offentlige bygg. 

Universell utforming er alltid en naturlig integrert del av prosjekteringen og vi vektlegger gode ergonomiske løsninger.