Kapsel Design leverer interiørløsninger tilpasset dine behov. Vi dekker et bredt spekter av prosjekter. Vi har spesialisert oss innen offentlige prosjekter, men tar også oppdrag for privatkunder. Som uavhengige rådgivere setter vi alltid kundens behov i fokus, uansett størrelse eller type prosjekt. 

Kapsel ble stiftet 1. januar i 2008 og eies av Marit E. Borgersen og Bente Handberg. Begge med mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunst- og håndverksskolen i Bergen / Oslo og medlemmer av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL). Kapsel består i dag av tre interiørarkitekter, i tillegg til faste interiørarkitekter har kontoret et bredt kontaktnettverk bestående av arkitekter, tekniske rådgivere, entreprenører og håndverkere.   

Vår kompetanse inkluderer hele prosessen fra idé til ferdig bygg; prosjektledelse, utarbeide møbleringsplaner, tegne spesialinnredninger, utarbeide budsjetter og fremdriftsplaner, evaluering av tilbud og oppfølging av prosjekter. Vi har gode innarbeidede rutiner for prosjektering og gjennomfører alltid på en ryddig, oversiktlig og effektiv måte.

Vi har vært en pådriver for økt kvalitet på produkter og materialer som benyttes i offentlige bygg. Vi har spesielt fokus på å benytte materialer og produkter som tåler røff bruk og renhold over lang tid og har opparbeidet oss bred kunnskap og erfaring på dette over tid. Dette kommer våre oppdragsgivere og brukere av byggene til gode.   

Universell utforming er alltid en naturlig integrert del av prosjekteringen og vi vektlegger gode ergonomiske løsninger.

Kapsel er Miljøfyrtårnsertifisert og vi etterstreber bærekraftige løsninger i alle våre prosjekter.