Offentlig miljø

Kapsels interiørarkitekter har lang erfaring fra offentlige byggeprosjekter, og selskapet er ledende innen undervisningsbygg og bibliotek. Dette er bygg med mange typer funksjoner og brukere med ganske forskjellige behov. Universell utforming og tilgjengelighet for alle typer brukere er en selvfølgelig del av alle prosjektene våre.

Se hvordan vi løste utfordringene til Mailand videregående skole, og en rekke andre offentlige bygg her. Eller ta kontakt med Bente Handberg for mer informasjon.

 

 

 


Kapsel Design AS  /  Offentlig miljø